Edukativni program pod nazivom,

SAMOSPOZNAJOM DO SAMOREALIZACIJE

obuhvata intenzivni program, u okviru Ličnog razvoja Kesejić.

Svako ko želi više od života i od sebe samog, prvo sa čime mora da se pomiri jeste istina da on to zaslužuje. Živimo u svetu iluzije o nama samima, pa nas takva stvarnost i okružuje. Međutim promene su moguće, a sa svakom promenom se i okolnosti menjaju.

Samorealizacija je stanje i proces, u kome se svet iluzija i laži ruši, a gradi odnos poverenja prema sebi.

Program Samospoznajom do samorealizacije traje deset susreta, u deset odvojenih radionica od kojih svaka traje tri časa(grupne), i sat i po(individualne).
Radionice je moguće koristiti i kao individualne ko želi samo neke životne aspekte da koriguje, poboljša te se u tom slučaju ne učestvuje u celom programu(što znači da se može koristiti pojedinačo ili kao ceo program po izboru svakog polaznika). Svaki polaznik će, ukoliko spremno i aktivno učestvuje i nastavi rad na sebi, sigurno videti promene i u sebi i u odnosima sa ljudima uopšte, odnosima prema poslu i karijeri u međuljudskim, partnerskim odnosima. Zahvaljujući sasvim novom pristupu realne situacije i događaji menjaće oblik i zaista raditi u našu korist.

Svako ko prođe program “Samospoznajom do samorealizacije” moći će da se u svom daljem radu na sebi konsultuje sa predavačem. Konsultacije, po završenom program, biće besplatne.

“Samospoznajom do samorealizacije”

Radionice u okviru programa:

  • Samospoznaja – upoznajte sebe i svoje kvalitete
  • Samopouzdanje u službi ličnog vrednovanja
  • Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha
  • Interpersonalne veštine
  • Socijalna i emocionalna inteligencija
  • Socijalne veštine – adaptacija i rešavanje problema
  • Veština kreativnog, logičkog i kritičkog mišljenja
  • Analiza i istraživanje ključnih informacija u cilju donošenja zaključaka
  • Mentorstvo i veštine koučinga
  • Definisanje karijernog cilja

KOME JE POTREBAN OVAJ EDUKATIVNI PROGRAM? 

Ovaj program je potreban svima koji hoće da dožive konkretne korenite promene na ličnom i poslovnom planu, kroz realizaciju i ostvarenje svojih ideja, svojih vizija i svojih ciljeva.

KOJU DOBIT IMAJU POLAZNICI PROGRAMA? 

Savladaće set veština koje su neohodne za samorealizaciju sebe, svojih mogućnosti i potencijala, kao i za iskazivanje svojih prethodno stečenih znanja.

Naučiće kako da se služe tehnikama za postizanje ličnih i poslovnih uspeha.

Dobiće alate za svakodnevno ostvarivanje želja i ciljeva.

Definisaće sebe kao vrednu, kvalitetnu i uspešnu osobu.