Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha

Samomotivacija je lični, unutrašnji pokretač osobe. Bez samomotivacije svaka naša odluka ostaje samo to – odluka koja ne dovodi do realizacije. Bez samomotivacije nema čvrstih i jasnih ciljeva niti discipline ka ostvarenju istih. Bez samomotivacije nema ni poslovnih inicijativa niti pozitivnog pogleda na probleme.

Ali šta je sa dobrom samomotivacijom i motivacijom drugih koja dovodi do odluka, ciljeva, korenitih promena, životnog stila i okruženja?

Šta dobijate na ovoj radionici?

 • Kako da se pokrenem, kako da se motivišem;
 • Kako da sačuvam samomotivaciju tokom realizacije dugoročnih ciljeva;
 • Šta da uradim da osnažim motive i pokretače koji su u meni;
 • Kako da prepoznam prave pokretače u meni;
 • Kako da razlikujem pravu od prolazne samomotivacije;
 • Kako da motivišem druge – saradnike, decu, partnera…
 • Kako da znam da sam ispravno inspirisao/la druge i koji je to feedback koji nedvosmisleno govori u prilog tome;
 • Šta je sve moguće učiniti u životu sa zdravom i snažnom samomotivacijom i motivacijom drugih…

Odgovore na pitanja:

 • Koliko sam stvarno uspešan i da li realno vidim svoj uspeh ili neuspeh?
 • Da li sam oslobođen i zadovoljan?
 • Mogu li da očekujem više od sebe?
 • Da, ukoliko oslobodiš sva negativna uverenja koja zapravo nisu tvoja i pustiš ih da odu.

Tada počinje proces:

 • prepoznavanja ličnih vrednosti;
 • prepoznavanja osećanja i tumačenje njihovih značenja;
 • proces izlaženja iz zone komfora;
 • izgrađivanje poverenja u sebe i ispravnog stava u odnosu na druge;
 • zadovoljsvo i kako do njega…

Prolazeći kroz ove procese postajemo otvoreni za sebe i tražimo i prihvatamo samomotivaciju. Prihvatamo uverenje da su mogućnosti bezbrojne ali da bez jakog motiva ne možemo da ih iskoristimo. Kako taj motiv da osnažimo, odakle da krenemo, kuda da idemo i ka čemu…