Kroz moj dugogodišnji rad i edukaciju u različitim sferama ličnog i poslovnog razvoja stekla sam razna zvanja, diplome i sertifikate.
U dvadesetogodišnjem radu sa ljudima imala sam prilike upoznati, sarađivati i raditi sa različitim profilima i tipovima ličnosti koji su u saradnji i radu sa mnom, kroz programe koje smo prolazili, ostvarili izuzetne, trajne rezultate i promenili svoj život, život svoje porodice kao i unapredili poslovni aspekt svog života.Kako bi uspeli u svim sferama života: poslu, partnerstvu, odnosima,važno je da upoznamo i upotrebimo svoje potencijale, vrednosti i resurse koje posedujemo na najkvalitetniji, konstruktivan način.

 

Lične i Skype konsultacije i treninzi

Mogu da vam pomognem u nekoliko oblasti moje ekspertize, kao i za sva pitanja vezana za Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić

u okviru kojeg se bavim:

 • Individualnim i grupnim treninzima i konsultacijama iz oblasti samospoznaje i ličnog razvoja
 • Pružanjem podrške u procesu lične i poslovne promene
 • Grupnim radionicama sa temama ličnog i poslovnog usavršavanja
 • Grupnim radionicama za podršku i razmenu iskustava
 • Bračnim i partnerskim odnosima
 • Antistres programom

 

Edukativni program pod nazivom „Samospoznajom do samorealizacije“

Koji radim kao edukator  i predavač u okviru  Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić
obuhvata deset radionica koje mogu da se pohađaju pojedinačno po potrebi i želji polaznika, kao i grupno kroz radioničarski rad.
Program se odvija online  i offline u prostorijama Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić.

Radionice u okviru programa su:

 1. Samospoznaja – upoznajte sebe i svoje kvalitete
 2. Samopouzdanje u službi ličnog vrednovanja
 3. Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha
 4. Interpersonalne veštine
 5. Socijalna i emocionalna inteligencija
 6. Socijalne veštine – adaptacija i rešavanje problema
 7. Veština kreativnog, logičkog i kritičkog mišljenja
 8. Analiza i istraživanje ključnih informacija u cilju donošenja zaključaka
 9. Mentorstvo i veštine koučinga
 10. Definisanje karijernog cilja

 

Kursevi koje održavam su:

Kurs socijalnih veština

Socijalne veštine su sposobnost prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakog dana.

Kurs interpersonalnih veština

Emocionalna i socijalna inteligencija su preduslov za razvijanje i postizanje kvaliteta života sa nama samima kao i sa ljudima u našem okruženju. Razumimo tuđe i zauzmimo se za svoje potrebe i stavove

Kurs Emocionalne pismenosti

Emocionalna pismenost je preduslov za razvijanje i postizanje kvaliteta života sa nama samima kao i sa ljudima u našem okruženju. Razumimo tuđe i zauzmimo se za svoje potrebe i stavove.

Kurs samospoznajom i samopouzdanja

Kako bi uspeli u svim sferama života: poslu, partnerstvu, odnosima,važno je da upoznamo i upotrebimo svoje potencijale, vrednosti i resurse koje posedujemo na najkvalitetniji, konstruktivan način.

Kurs upravljanje vremenom

Organizacija vremena, postavljanje prioriteta, postavljanje ciljeva, eliminacija kradljivaca vremena su važni za naš poslovni uspeh i mentalnu ravnotežu, kao i kvalitet u poslovanju i životu uopšte.