Duboki PEAT je kompleksna tehnika koja se bazira na polarnosti materijalnog sveta. Živorad Mihajlović Slavinski je razvio 1999. godine. Skraćenica je od PRIMORDIJALNE ENERGIJE AKTIVACIJA I TRANSCEDENCIJA. Bitno je naglasiti da je i dalje u razvoju.

Polarnost materijalnog sveta se bazira na tome da živimo u dualističkom svetu, pa stoga doživljavamo samo polovinu realnosti. Jedan od primera je sreća i nesreća – kada smo srećni iz naše svesti tada iščezava nesreća i obrnuto. Metode Spiritualne tehnologije nam pomažu da krenemo putem celovitog doživljaja sveta, iako nismo u stanju da ga ikad tako doživimo. Lični kodovi ovde igraju krucijalnu ulogu. Neophodna je njihova integracija, a dok ne prođemo sam proces ne znamo koji su naši.

Duboki PEAT integriše naše probleme i utiče na naš spiritualni razvoj. Kada imamo neki zacrtan cilj a u konfliktu smo sa njime dolazi do negativnih stanja i reakcija. Oni se eliminišu tako što eliminišemo naboj, odnosno ne postavljamo pred sebe određeni cilj sa kojim smo u konfliktu. Dakle, nema otpora, samo prepuštanja. Kada ovo naučimo možemo integrisati potisnute misli i emocije a to je upravo ono drugo pomenuto – spiritualni razvoj.

U nama postoji par polariteta koji ima više naboja od ostalih i oni se nazivaju Primordijalni Polariteti. Integracija njih je suština Dubokog PEAT-a. Oni određuju gotovo sve vezano za naš život – ličnost, percepciju i ponašanje u većoj meri nego bilo koji pojedinačni element koji se nalazi u našem nesvesnom delu. Kada se u toku procesa pojave neki drugi polariteti, Duboki PEAT i njih integriše, kao i veću količinu naboja u jednom procesu.

Ono što je još bitno naglasiti je da se u seansama Dubokog PEAT-a radi na konkretnim problemima kojih klijent želi da se reši. Primenjiv je kako na drugima tako i na samom sebi, što znači da procesor može i sam ovom metodom raditi na svojim problemima.

Nesvesni sadržaj ima 4 elementa, a to su: slika, misao, emocija i telesna senzacija. Sva iskustva koja imamo, bilo da su pozitivna ili negativna, se sastoje iz ova 4 elementa. Oni se integrišu u peti elemet – ljudsku svest.

Ranije u tekstu su spominjani ciljevi i konflikti sa njima. Ovo je važno napomenuti zato što upravo ovako nastaju svi naši problemi – opiremo se. Potiskivanje je naš odbrambeni mehanizam, ali pogrešan. Otporom stvaramo barijere . Prihvatiti da je u redu nešto što osećamo je zapravo najbitnije od svega. Međutim, ovo nije toliko jednostavno. Zato se nakon definisanog problema kreće sa radom od onoga što je na površini, pa se tek tada ide u nesvesne sadržaje, element po element. Ova celina se naziva lanac i on može biti kraći ili duži, u zavisnosti od klijenta. Dakle, negde se integriše samo jedan par polariteta, dok je to negde u okviru jedne seanse i veći broj.

 

Integracija je završena kada se dva polariteta ili integrišu ili nestanu. Mogu se osećati i istovremeno i biti nerazdvojivi.

Kod Dubokog PEAT-a se kratko zadržavamo na svakom sloju, tj. delu lanca. Većina polariteta je različitog intenziteta. Već pominjani Lični kodovi su oni koji prvi izlaze. Kako nose najviše naboja, najjasnije se manifestuju u životu. Dobar primer je su ljubav i strah – kada nemamo potrebu da bežimo od odnosa zbog  straha da ćemo biti povređeni tada su polariteti integrisani. Procesor je taj koji procesuira sa klijentom nesvesne sadržaje, a ne onaj koji mu deli savete.

Dolazimo do 4 osnovne faze procesa, kada klijentu objašnjavamo proceduru ukratko. Te faze su:

  1. Identifikacija problema
  2. Praćenje sadržaja
  3. Polarizacija i
  4. Integracija

Kod prve faze je bitan subjektivni doživljaj problema od strane klijenta. Naboj i reakcija su oni koji se rešavaju, a ne sama situacija. Suština je u tome da procesor ovde nije objektivan, već se bazira na klijentovo gledanje na problem. Recimo, ne možemo rešiti neki zdravstveni problem koji klijent ima, ali možemo ukloniti naboje i negativne osećaje kod klijenta vezano za to što je on bolestan.

Praćenje sadržaja je druga faza procesa. Nekada je neophodno da od klijenta zatražimo da čak i pojača osećaj i nije bitno koliko je sadržaj intenzivan, uvek se tretira kao isti. Osećanje i misao su prihvatljivi kao sadržaj, dakle bitno je utvrditi kod telesnih senzacija i slika koji sadržaj ih prati, odnosno zatražiti od klijenta da nam ga definiše.

Sledi treća faza koja se naziva polarizacija. Pomeranje ka suprotnosti je ovde najprisutnije – sa pozitivnog na negativno i obrnuto. Oba polariteta se javljaju zajedno i moraju se neutralisati. Ukoliko se klijent vezuje samo za jedan polaritet samo pojačava onaj drugi. Odrediti polaritet pre nego što ga klijent iskaže je zadatak procesora.

Poslednja, četvrta faza procesa je integracija. Klijent mora osetiti oba polariteta i definisati šta se dešava između njih. Nakon spajanja se proverava da li klijenta može da ih oseti odvojeno. Tada se vraćamo na početak, odnosno na to kako se klijent oseća sada vezano za problem.

Ukoliko se pojavi neka greška u PEAT-u ona ne utiče na proces u meri njegove sabotaže, već ga samo usporava.

 

Metapolariteti su polariteti iza polariteta. Ako se odmah integrišu onda nisu metapolariteti. Mogu postojati lanci polariteta. Na kraju lanca je bitan polaritet. Da bi se to prikazalo praktično, navodimo jedan primer – spajanje i razdvajanje. Integracijom dva polariteta dolazi do spajanja pa do razdvajanja – tada se radi sa oba.

Klijent se pušta da oseti ono što treba vrlo kratko – najduže 12 sekundi. Treba razlikovati proces od seanse – proces je samo integracija samo jednog polariteta, dok seansa obuhvata celokupan rad sa klijentom. Ne sme se ostaviti u lošem stanju, već moramo integrisati polaritet.

PEAT je energetska metoda koja radi na nabojima, odnosno posmatra misli i emocije kao energiju.

Postoje još tri faze procesa, a to su opozicija, kontrola budućnosti icirkularno procesovanje.

Kod opozicije se vraćamo na problem kada integrišemo prvi par polariteta. Opozicija je zapravo ono što se suprotstavlja rešenju.

Kod kontrole budućnosti je bitno odrediti da li klijent smatra da problem može da se vrati protiv njegove volje. Bitno je da klijent to prihvati ukoliko oseća da je to tako.

Cirkularno procesovanje se bazira na tome da li je neko drugi uticao na klijentov problem. Tada vodimo klijenta u situaciju gde se ta osoba nalazi. Klijentu se obraćamo imenom te osobe, s obzirom da umemo da isprojektujemo naboje u druge koji su zapravo naši naboji. Nekada se čak i Lični kodovi nalaze u perspektivi druge osobe.

Nakon neutralizacije kodova klijentu postavljamo pitanja. Bitno je da ova pitanja postavljamo samo jednom nakon neutralizacije. Postoje tri grupe pitanja, a tokom svih klijent drži zatvorene oči. Nakon završetka, klijentu se postavljaju još dva pitanja, ali je prethodno neophodno da on otvori oči.

Za 3 uplaćene seanse klijent dobija jednu gratis.

Više o mom radu možete pogledati na mom ličnom sajtu www.kesejic.com i na sajtu Udruženja građana Centar za lični ravoj i savetovanje Kesejić, čiji sam osnivač i predsednik: https://centarzalicnirazvoj.com

Kontakt (telefon ili Viber) – +38162251227

e-mail: sandra@kesejic.com   

FB stranica