Analiza i istraživanje ključnih informacija u cilju donošenja zaključaka

Analiza i istraživanje ključnih informacija su veštine na osnovu kojih prosuđujemo, donosimo zaključke u vezi određenih događaja, zadataka i situacija.

Kvalitetno prosuđivanje je osnova realnog i jasnog zaključivanja u odnosu na činjenice i resurse kojima raspolažemo.

Prosuđivanje i analitičko-istraživačko mišljenje su važni koraci kada je reč o preduzimanju određenih radnji ili donošenju važnih odluka.

U okviru ove radionice dobićete:

  • tehnike važne za kvalitet prosuđivanja;
  • metode koje razvijaju analitičke veštine;
  • naučićete da prepoznate i primenjujete faktore koji su presudni za kvalitetno istraživanje;
  • načine kako da prepoznate i targetirate podatke koji vode do cilja, kao i
  • načine na koji tražite i proveravate izvore.