Mentorstvo i veštine koučinga

Kao pretposlednji korak u okviru programa „Samospoznajom do samorealizacije“ je rad na temu mentorstva i veštine koučinga.

Trener ili mentor sa klijentima radi na ličnom ili profesionalnom razvoju. On poseduje emocionalne i socijalne veštine, kao i načine da iste probudi u klijentu. Neprekidno radi na sebi i usavršava se i sam. On je i konsultant i savetnik. On nikada ne daje gotova rešenja ali uči veštinama koje dovode do kvalitetnih ishoda i promena.

Pored kompetentnosti i kredibilnosti, dobar mentor poseduje i:

  • Empatiju;
  • Brzinu reagovanja;
  • Profesionalnu svest.

Njegova uloga je planiranje, ekspertiza, instruktaža, modelovanje, uspostavljanje odnosa i uloga.

Dobar mentor prepoznaje tipove učesnika obuke. Pripravan je i ume da obezbedi timski rad, dobru atmosferu i predviđeni učinak. Dakle, on poseduje interpersonalne veštine, odličan je motivator, a učenje koje deli jeste primenljivo na sve oblasti života. Uz njegovu pomoć otkrivaju se određeni obrasci ponašanja, njihovi uzroci, a sve počinje radom na sebi.