Samopouzdanje u službi ličnog vrednovanja

 Zdravo lično vrednovanje je osnova samopouzdanja i obrnuto. Veštine koje će se naučiti na Radionici:

  • Pouzdati se u sebe;
  • Kako podstaknuti lične potencijale;
  • Kako kvalitetno voleti sebe;
  • Stvoriti sopstvenu viziju i cilj;
  • Probuditi spremnost preuzimanja akcije;
  • Biti srećan i živeti u skladu sa promenama;
  • Izvoditi zaključke iz loših iskustava.

Naučiti kako da rad na sebi postane svakodnevni proces koji se odvija i kada ga nismo svesni.

SAMOPOUZDANJE U SLUŽBI LIČNOG VREDNOVANJA je deo programa koji  između ostalog uči o tehnikama prevazilaženja negativnih uverenja koja nam u većini slučajeva služe kao kamen spoticanja u životnim okolnostima, aktivnostima koje treba da realizujemo. Zato ćemo ovim programom naučiti kako da cenimo, vrednujemo sebe, radimo uvek u skladu sa našim potencijalima i mogućnostima a pri tome da ostvarimo ono što želimo imati, dobiti, kao i da naučimo kako da izgradimo način kako da sagledavamo i doživljavamo sebe, jer onako kako mi sebe vidimo, cenimo upravo i jedino tako nas drugi vide i vrednuju po onome koliko i kakvo je naše mišljenje o nama samima.