Socijalne veštine – adaptacija i rešavanje problema

Bez samospoznaje nema samorealizacije, time ni samoostvarenja i ostvarenja promena i ciljeva. Tek i samo kao ostvarena osoba, ja mogu, umem, želim, znam i hoću da donosim dobre odluke, otvorim se za dublje promene i živim život kakav želim. Ali bez savladavanja socijalnih veština, u svemu tome mogu tek donekle – zato što su socijalne veštine prvenstveno međuljudske veštine koje uključuju brojne faktore.

Ovladavanjem ovim veštinama:

  • Stičem pravilan stav u odnosu na svet i sebe;
  • Pravilno usklađujem sebe sa drugima u svakoj situaciji, prilici i svakim povodom;
  • Umem da prepoznam rizik od izolacije;
  • Umem da prepoznam emocije u komunikaciji i da reagujem ispravno;
  • Savladavam veštinu da prepoznam šta socijalne veštine nisu;
  • Savladavam veštinu svesnog odlučivanja;
  • Preuzimam odgovornost za svoje razmišljanje;
  • Postajem radosnija, kreativnija i uspešnija osoba;
  • Otkrivam šta sve mogu sa visokim socijalnim kompetencijama;
  • Osnažujem se za kompletnu promenu i izlazak iz „sive zone“.